Home

iStock000018715275Large_srcset-large

Van verlichtingsarmatuur tot brandmeldinstallatie

Elektrotechnische installaties voor woningen, kantoren, bedrijfshallen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en winkels. Voor de continüiteit van uw bedrijfsproces is het belangrijk dat dit vakkundig wordt uitgevoerd. Geerdijk B.V. heeft meer dan 35 jaar ervaring. Wij verduurzamen uw pand met LED-techniek, leggen noodstroomvoorzieningen aan en voeren NEN3140 veiligheidskeuringen uit.

Over Geerdijk B.V.

Al sinds 1983 zijn wij een vertrouwde partner voor ontwerp, aanleg, service, onderhoud en uitbreiding van elektrotechnische installaties voor de utiliteit en hebben ruime ervaring in zowel renovatie als nieuwbouw van kantoor en bedrijfpanden, schoolgebouwen, winkels en bedrijfsterreinen.

Ons uitvoeringsgebied is de regio Zuid-Holland, Brabant en voor de retail werken wij landelijk.

Ook veiligheid is een belangrijk item voor de gebouwbeheerder. Een brandmeldinstallatie is een belangrijke schakel in de keten van veiligheidsvoorzieningen die de gebruiker van een pand moet treffen. Het zorgt er voor dat een brand in een vroeg stadium wordt gesignaleerd en dat mensen zich tijdig in veiligheid kunnen brengen en dat de brand zo min mogelijk consequenties heeft voor de omgeving. Voor brandveiligheid in bedrijfspanden gelden verschillende wetten, regels en afspraken.

De kiwa certificering voor het installeren van brand en ontruimingsinstallaties biedt u als klant de zekerheid over de kwaliteit van de installatie.

Naast veiligheid is ook duurzaamheid en energiebesparing een belangrijk aspect. Het verduurzamen van verlichtingsinstallatie doormiddel van ledverlichting en het aanbrengen van sensortechnieken voor onder andere aanwezigheid, dragen hier toe bij.

Bij ons kiest u voor één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud. Door korte lijnen en een flexibele organisatie kunnen projecten snel en accuraat opgepakt worden.